• proškolení pracovníků našich odběratelů pro práci a nakládání s našimi produkty.

  • zprostředkování speciálních čistících a úklidových činností prostřednictvím spolupracujících firem.

  • logistické zajištění likvidace odpadů vzniklých zakoupením a použitím produktů společnosti UNIFLEG CZ, dle zákonných norem a předpisů.

Velmi častou a využívanou službou je individuální úprava stávajících produktů na konkrétní požadavek zákazníka, nebo popřípadě zakázková výroba pro konkrétní potřebu klienta.