Společnost UNIFLEG CZ spol. s r.o. se profiluje jako obchodně poradenská firma se zaměřením pro oblast servisně opravárenské a údržbářské činnosti. K tomu také náleží samostatné odvětví průmyslového čištění různých industriálních, stavebních, servisních a úklidových činností plynoucích z daných profesních potřeb.

K těmto výše uvedeným oblastem poskytuje firma UNIFLEG CZ služby formou bezplatného poradenství managementem firmy, řadou zkušených a proškolených spolupracovníků v terénu, tak i externě spolupracujícími odbornými specialisty v kategorii průmyslové chemie, mazadel, lepidel a jiných výrobků užitné chemie pro profesionální použití.